VitaPilotFlavoVital®
Historie sukcesów

Andreas Kornmann jest producentem loch w okręgu Vogelsberg w Hesji

Gospodarstwo

  • 500 loch
  • około 15.000 prosiąt rocznie

Zastosowanie

  • Od 2019 roku w żywieniu loch stosujemy VitaPilot®
  • Dawkowanie: 130 g VitaPilot® na zwierzę/dzień
  • Czas trwania: jeden tydzień przed porodem do momentu odsadzenia prosiąt

Cel

  • wysokie pobranie paszy
  • zwiększona sekrecja mleka
  • zdrowe lochy
  • wyrównana masa ciała prosiąt w miocie

Sukces

Od momentu zastosowania VitaPilot® w żywieniu loch karmiących odnotowaliśmy wzrost pobrania mieszanki o pół kilograma dziennie. To przekłada się na poprawę kondycji loch, u których nie obserwujemy problemów trawiennych, ale wysoką i stabilną mleczność, która gwarantuje prawidłowy i równomierny rozwój wszystkich prosiąt w miocie. Dzięki temu masa ciała odsadzeniowa jest dziś o pół kilograma wyższa niż przed zastosowaniem VitaPilot®. To sprawia, że prosięta szybciej trafiają na rynek i ma pozytywny wpływ na ich odchów, a przecież tylko prawidłowo odchowane zwierzęta nie generują problemów na kolejnych etapach produkcji.

“Jestem przekonany do stosowania VitaPilot® w żywieniu świń, ponieważ już od pierwszych chwil życia prosiąt zapewniamy im prawidłowy rozwój, który owocuje na każdym kolejnym etapie produkcji. Polecam ten produkt moim kolegom, dzięki któremu zwiększa się witalność prosiąt.”