Problemy z mykotoksynami w paszy dla świń?

Rozwiązanie: MycoProtec

Czym są mykotoksyny?

Mykotoksyny są zróżnicowanymi pod względem chemicznym wtórnymi metabolitami wytwarzanymi przez grzyby pleśniowe. Zmienne warunki pogodowe, charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej, sprzyjają rozwojowi grzybów z rodzaju Fusarium. Natomiast niewłaściwy sposób przechowywania surowców może doprowadzić do skażenia surowców paszowych grzybami z rodzaju Aspergillus i Penicilium.

Mykotoksyny mogą wykazywać ostre działanie toksyczne oraz mieć właściwości mutagenne (aflatoksyny, fumonizyny, ochratoksyna A, toksyna T-2), teratogenne (aflatkosyna B1) czy estrogenne (zearalenon).

Dlaczego mykotoksyny są niebezpieczne?

Zatrucia wywołane przez mykotoksyny, zwane mykotoksykozą, mogą powodować objawy kliniczne lub subkliniczne, obniżając wydajność zwierząt, co w konsekwencji przekłada się na pogorszenie opłacalności produkcji zwierzęcej. Najbardziej wrażliwe na skażenie mykotoksynami są młode zwierzęta i lochy.

Najczęściej obserwowanymi efektami zatrucia deoksyniwalenolem u świń są: zmiejszony apetyt, wymioty, biegunki, a co za tym idzie obniżenie parametrów wzrostu. Przy dłuższej ekspozycji na jego działanie pojawia się zapalenie skóry i tkanek podskórnych.
Natomiast fumonizyny wywołują obrzęk płuc u świń, uszkodzenia komórek wątroby oraz trzustki, a także mają działanie immunosupresyjne.
Zearalenon i jego metabolity zaburzają homeostazę hormonalną poprzez łączenie się z receptorami estrogenów. Konsekwencjami są m.in. poronienia, zaburzenia cyklu rozrodczego, obrzęk i zaczerwienie sromu, czy wypadanie pochwy lub odbytu.

Mykotoksyny przynoszące największe straty w produkcji świń:

 • Deoksyniwalenol (DON)/li>
 • Zearalenon (ZEA)
 • Fumonizyny
 • Toksyny T2- i HT2

Rozwiązanie ActivePro: MycoProtec

MycoProtec to wysoce skuteczny product o szerokim spektrum absorbcji mykotoksyny.
Mykotoksyny są unieszkodliwiane dzięki innowacyjnej kombinacji substancji czynnych, która ponadto wspiera funkcjonowanie wątroby oraz wzmacnia układ odpornościowy.

Sposób działania:

 • Wiązanie i wydalanie z organizmu mykotoksyn i endotoksyn.
 • Wzmacnianie układu odpornościowego i wspieranie funkcjonowania wątroby.

Wpływ na zwierzęta:

 • Wyższa wydajność i niższe straty zwierząt
  > dzięki lepszemu pobraniu paszy i wyższym przyrostom.
 • Wyższy zysk ekonomiczny
  > dzięki większej liczbie sprzedanych zwierząt,
  > dzięki poprawie wydajności.
 • Poprawa wskaźników rozrodczych poprzez zachowanie homeostazy hormonalnej.
DrożdżeMannany i glukany jako ważny komponent uzyskany z drożdży, które wiążą mykotoksyny i szkodliwe bakterie (np. E. Coli).
BentonitKomponenty mineralne z funkcją wiązania mykotoksyn.
ZiołaZastowanie ziół zwiększa pobranie paszy i wspomaga funkcjonowanie wątroby.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o produkcie.

Jeśli nadal masz pytania na ten temat, możesz również skontaktować się z nami bezpośrednio tutaj.

Szukałem innego tematuWcale nie pomocneMniej pomocneRaczej pomocneBardzo pomocne (Brak dostępnych ocen)
Loading...

To może Cię również zainteresować