ActivePro – Ekonomicznie i z opłacalnością w przyszłość

Z roku na rok obserwujemy rosnące koszty produkcji świń i zmniejszającą się przewidywalność rynku.  Wielu producentów i hodowców zadaje sobie pytanie: co mogę zrobić, aby zwiększyć opłacalność mojej fermy? Jak żywić bardziej efektywnie, ekonomicznie i bezpiecznie? ActivePro oferuje rozwiązania dla wszystkich etapów produkcji świń.

Jaką rolę odgrywa zdrowie zwierząt?

Zdrowie zwierząt jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie ekonomicznym produkcji. Odpowiednia opieka oraz wczesne wykrywanie chorób są niezbędne. Stosowanie odpowiedniej profilaktyki pozwala przeciwdziałać wielu chorobom. Żywienie również jest istotnym elementem wpływającym na status zdrowotny stada. Pojawienie się chorób zawsze oznacza dodatkowe koszty, którym można zapobiec. Tylko zdrowe zwierzęta mogą osiągać dobre wyniki produkcyjne.

Dlaczego AcivePro?

Nowoczesne fermy świń stawiają zróżnicowane i bardzo specyficzne wymagania wobec produktów, które są wykorzystywane w ramach przyjętej strategii żywienia.

Doskonała mieszanka paszowa zaspokaja potrzeby zwierząt i produkcyjne wymagania gospodarstwa, a także umożliwia proste zastosowanie zorientowane na maksymalizację korzyści. Jej skład powstały w oparciu o najnowszą wiedzę naukową jest dostosowany do aktualnych wymagań pokarmowych świń.

Nowa marka ActivePro jest szczególnie ukierunkowana na potrzeby nowoczesnych ferm świń, umożliwiając bardziej opłacalną produkcję.

Nasza marka ActivePro w celu stworzenia gamy produktów, które przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb zwierząt nie oddziałują w negatywny sposób na środowisko i ludzi,  posiłkuje się aktualnymi wynikami badań z zakresu żywienia świń.

Wpływ produktów ActivePro na zdrowie i wydajność zwierząt

Mieszanki Mineralne ActivePro w znaczący sposób wpływają na poprawę status zdrowotnego stada i wydajność świń.

Wspomaganie metabolizmu

Dzięki wspomaganiu procesów metabolicznych zwierzę ma do dyspozycji dodatkowe zasoby, które pozwalają na wzrost fizjologicznej) organizmu. Te pozytywne efekty osiągane są poprzez:

 • Wysoką zawartość aminokwasów w mieszankach mineralnych:

Zwiększony udział aminokwasów krystalicznych w mieszance mineralnej powoduje poprawę ich dostępności dla zwierzęcia, ponieważ wyłącza konieczność ich pozyskania w drodze rozkładu białka surowego. Oznacza to możliwość ograniczenia zawartości w mieszance pełnoporcjowej surowców bogatych w białko, w tym drogiej poekstrakcyjnej śruty sojowej. Optymalizacja metabolizmu i wartości biologicznej białka paszowego, umożliwia zwierzęciu lepsze wykorzystanie zasobów i poprawę wydajności produkcyjnej, szczególnie w zakresie wyższych przyrostów masy ciała czy też lepszego wykorzystania paszy.

 • Dodatek nowoczesnych form fitazy

Zastosowanie nowoczesnych form, efektywnej fitazy zapewnia optymalną podaż fosforu pozyskanego z rozkładu kwasu fitynowego zawartego w materiale roślinnym. Dzięki temu możliwa jest redukcja zawartości trudno strawnego fosforu mineralnego w MPU, co ogranicza wydalanie przez zwierzęta dużych ilości tego pierwiastka i wynikające z tego skażenie środowiska. Należy pamiętać, że kwas fitynowy nie tylko wiąże fosfor, sprawiając, że staje się niedostępny dla zwierząt monogastrycznych, ale również tworzy trudno rozpuszczalne kompleksy z innymi pierwiastkami jak też aminokwasami i węglowodanami. Dodatek fitazy wspomaga przewód pokarmowy w rozkładaniu tych kompleksów, zapewniając lepsze wykorzystanie substancji odżywczych.

Podaż wynikająca z zapotrzebowania

Oprócz wysokiej podaży aminokwasów i makroelementów, mieszanki mineralne ActivePro są znakomitym źródłem mikroelementów. Dzięki temu sprzyjają oporności i wydajności zwierząt.

ActivePro dla każdej fazy żywienia

1. Prowadzenie stada loch/rozród

Zdrowe, wydajne lochy i wyrównane mioty to przede wszystkim efekt profesjonalnego i efektywnego programu żywienia. Nasza oferta mieszanek mineralnych dla loch obejmuje rozwiązania dla zróżnicowanych celów produkcyjnych zakładanych dla okresu ciąży i laktacji.

Mieszanki mineralne dla loch karmiących

 • optymalny rozwój prosiąt,
 • wspomaganie metabolizmu,
 • ograniczenie udziału poekstrakcyjnej śruty sojowej w mieszance pełnoporcjowej,
 • poprawa sekrecji mleka.

Mieszanki mineralne dla loch prośnych

 • długowieczne lochy dzięki optymalnej podaży substancji mineralnych,
 • prawidłowy wzrost i zdrowie loszek,
 • wysoka płodność dzięki odpowiedniej  zawartości witamin.

2. Odchów prosiąt

Nauka jedzenia i trening enzymatyczny

Podstawą udanego odchowu, a tym samym wyrównanych, szybko rosnących i żywotnych miotów, jest zniwelowanie potencjalnych problemów rozwojowych w jak najwcześniejszej fazie życia prosiąt.

Faza odsadzenia, w której mleko, dotychczasowe główne źródło pożywienia zostaje wyeliminowane, ma dla prosiąt kluczowe znaczenie.

Od tego momentu prosięta muszą być w stanie pobierać i trawić optymalne ilości paszy stałej. Celem dobrego żywienia prosiąt jest zapewnienie im optymalnego przygotowania do trudnego okresu zmiany żywienia: Obejmuje to zarówno naukę pobierania paszy, jak i trening przewodu pokarmowego.

Zarówno w formie mielonej jak i śrutowanej: Dzięki kompozycji substancji smakowych, Prestartery ActivePro w istotny sposób przyczyniają się do poprawy pobrania paszy we wczesnej fazie odchowu i przyzwyczajania prosiąt do pobierania paszy stałej. Poniżej przedstawione wartości wskazują orientacyjne spożycie paszy uzupełniającej w okresie odchowu prosiąt przy matkach:

2.1 Prestarter i mieszanki na okres okołoodsadzeniowy

W momencie odsadzenia przewód pokarmowy prosiąt nie jest jeszcze w pełni dojrzały i dlatego jest bardzo wrażliwy.
Niewystarczająca produkcja kwasu żołądkowego i obniżona aktywność enzymów może powodować zaburzenia trawienia. Dlatego też wspieranie układu trawiennego i zdrowia jelit jest szczególnym celem pasz ActivePro Prestarter i pasz dla warchlaków.

 • Wysokostrawne źródła skrobi i białka
 • Niska zawartość białka surowego i węglanu wapnia zapewniająca obniżenie zdolności buforującej paszy
 • Optymalna kwasowość
 • Wysoka zawartość włókna pokarmowego

Wszystkie te właściwości zapewniają wysoki poziom zdrowotności przewodu pokarmowego i wspierają jego optymalny rozwój.

2.2 4 fazy odchowu prosiąt

Faza 1 Preparaty mlekozastępcze dla prosiąt

 • Wysokiej jakości preparaty mlekozastępcze
 • Nauka pobierania paszy stałej
 • PiggiMil
 • Trilac

Faza 2 Pasza uzupełniająca niedobór mleka lochy

 • Trening enzymatyczny
 • Stymulacja pobrania pasz stałych
 • Stosować również przy odsadzaniu
 • Active 2 – 100 (sypka)

Faza 3 Ostateczne przejście na pokarm stały

 • Zalecane jest mieszanie pasz na kilka dni przed odsadzeniem i stopniowe wycofanie pasz fazy drugiej po odsadzeniu
 • Stabilizuje i wspomaga rozwój przewodu pokarmowego
 • Active 3 – 50 (sypki)

Faza 4  Odchów warchlaków

 • Optymalne uzupełnienie mieszanki własnej gospodarstwa tworzonej w oparciu o zboża i śrutę sojową
 • Od ok. 12 kg masy ciała
 • FerkelProfi-Protectin®
 • FerkelStar

2.3 Ograniczone pobranie N/P przez warchlaki

Zaostrzenie rozporządzenia w sprawie nawożenia spowodowało w wielu miejscach konieczność ograniczenia dopuszczalnych zawartości azotu i fosforanów w bilansie składników odżywczych. W tej sytuacji kluczowym stało się znalezienie sposobu zaspokojenia potrzeb zwierząt i utrzymania wskaźników produkcyjnych przy żywieniu paszami o obniżonej zawartości N/P. Ferkel NP jest mieszanką mineralną dla warchlaków, przeznaczoną do produkcji pasz o obniżonej lub silnie obniżonej zawartości N-/P. Nowoczesna koncepcja produktu zapewnia maksymalną kompatybilność paszy i dostępność składników odżywczych:

 • 4 niezbędne aminokwasy,
 • zbilansowana zawartość substancji mineralnych i witamin,
 • żywe kultury drożdży,
 • dodatek enzymów NSP,
 • organicznie połączenia miedzi, cynku, manganu i żelaza.

3. Tuczniki

Mieszanki mineralne ActivePro w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy wyników produkcyjnych oraz utrzymania stada w dobrej kondycji zdrowotnej.

Wspomaganie metabolizmu

Dzięki wspomaganiu metabolizmu zwierzę ma do dyspozycji dodatkowe zasoby, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonej wydajności fizjologicznej organizmu.

Podaż zgodna z potrzebami

Mieszanki mineralne ActivePro są optymalnie zbilansowane pod względem zawartości nie tylko aminokwasów, makro- i mikroelementów, ale również witamin, co przekłada się wysoki status zdrowotny zwierząt oraz ich wydajność.

Jakie są zalety produktów ActivePro?

 • bardzo dobra smakowitość paszy,
 • wysoki poziom akceptacji mieszanki,
 • znacznie zwiększone pobranie paszy,
 • wyższa masa odsadzeniowa prosiąt,
 • ograniczenie problemów biegunek u prosiąt,
 • znacznie zmniejszone straty prosiąt,
 • atrakcyjna cena.

Jakie doświadczenia z ActivePro mają producenci i hodowcy świń?

Stosuję PiggiMil od około pół roku. Prosięta od trzeciego do dziesiątego  dnia życia dostają preparat w formie pójła, następnie podawany jest im suchy prestarter. Dokarmianie prosiąt preparatem mlekozastępczym sprawdza się świetnie w przypadku dużej ilości prosiąt w miocie, ponieważ wyrównuje szanse na prawidłowy rozwój wszystkich zwierząt i ogranicza eksploatację lochy. PiggiMil odznacza się dużą smakowitością i jest bardzo dobrze tolerowany. Prosięta są witalne, przyrastają prawidłowo i rzadko cierpią z powodu biegunek. PiggiMil jest łatwy w stosowaniu i zapewnia zdrowy start naszym zwierzętom.

Friedrich z Vierlinden OT Worin
(1000 loch)

Używam Active 3-50 konsekwentnie od około 9 miesięcy i jestem bardzo zadowolony z efektów jego działania.  Odnotowujemy średnie dzienne przyrosty na poziomie około 400 g od odsadzenia do 3 tygodni po odsadzeniu. Pobranie paszy w okresie okołoodsadzeniowym jest bardzo wysokie. Zwierzęta są zdrowsze, co przekłada się na mniejsze zużycie leków w odchowie prosiąt!

Markus Overwaul z Billerbeck
(280 loch)

W celu ograniczenia występowania biegunki po odsadzeniu, podajemy prosiętom prestarter Active 2-100 od ostatniego tygodnia na porodówce do pięciu – siedmiu dni po odsadzeniu. Pasza sucha jest podawana do korytek. Odkąd stosujemy Active 2-100, znacznie zmniejszyła się liczba problemów z biegunką poodsadzeniową. W efekcie prosięta rzadziej wymagają leczenia. Produkt ten zapewnia nam bezpieczeństwo procesu produkcyjnego, pomaga zaoszczędzić na kosztach opieki medycznej, a przede wszystkim jest korzystny dla zdrowia zwierząt. Zdrowe prosięta są zawsze podstawą optymalnej wydajności odchowu. Wspieramy to później naszymi własnymi mieszankami paszowymi – które uzupełniamy produktem Active 3-50

Andreas Emmerich w Kirchhain-Burgholz
(300 loch)

Dlaczego ActivePro wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego?

Handel, społeczeństwo i polityka w coraz większym stopniu określają ramowe warunki produkcji. Mieszanki mineralne ActivePro zostały specjalnie dostosowane, aby sprostać tym wymaganiom i charakteryzują się wysoką jakością.

Ochrona środowiska

Z powodu stałej tendencji do ograniczania bilansów emisji azotu i fosforu z produkcji zwierzęcej w prawodawstwie UE sytuacja wielu producentów świń staje się problematyczna. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem ale też ogromnym wyzwaniem jest żywienie z obniżonym poziomem N-/P. Dzięki temu podczas bilansowania składników pokarmowych pasz, można szacować obniżoną zawartość azotu i fosforanów w gnojowicy.

Zastosowanie mieszanek mineralnych ActivePro o wysokiej zawartości aminokwasów egzogennych zmniejsza zapotrzebowanie zwierząt na białko surowe, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem udziału poekstrakcyjnej śruty sojowej w mieszance pełnoporcjowej.  W ten sposób zmniejsza się wydalanie wraz z odchodami azotu do środowiska. Wysoka zawartość fitazy w mieszankach mineralnych zapewnia lepsze wykorzystanie fosforu, pochodzącego z rozkładu kwasu fitynowego zawartego w materiale roślinnym.  W ten sposób można zredukować lub nawet wyeliminować fosfor mineralny w paszy – tym samym ograniczyć zawartość fosforanów w gnojowicy.

Pasza wolna od GMO

Handel coraz częściej wymaga produktów pochodzących z produkcji wolnej od GMO.

Wszystkie mieszanki  mineralne ActivePro posiadają znak VLOG i tym samym nadają się w sposób oczywisty do stosowania w żywieniu NON GMO.

Stosując nasze mieszanki mineralne, producenci są dobrze przygotowani, aby sprostać obecnym i przyszłym wymaganiom ekonomicznym i społecznym.

Przegląd produktów ActivePro

ActivePro oferuje produkty dla każdej fazy zrównoważonej produkcji świń:

Szukałem innego tematuWcale nie pomocneMniej pomocneRaczej pomocneBardzo pomocne (Brak dostępnych ocen)
Loading...